e-SOS

iOS App Store Google Play

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дата на последна актуализация: 09.05.2019


e-SOS предоставя определени услуги, които могат да бъдат базирани на приложения или уеб базирани услуги ("Мобилни услуги"). Тези мобилни услуги се предоставят безплатно и могат да се използват от всички регистрирани потребители.

Приложението е налично за сваляне и инсталиране на крайно мобилно устройство в Google Play Store, Apple Store. За нормалното ползване на Приложението е необходимо наличието на крайни устройства (смартфони) на потребители, работещи с операционни системи Android 8, iOS 11, и следващи, както и връзка към Интернет - мобилна или безжична (WiFi). В случай че не разполагате със съответния софтуер, хардуер и интернет връзка ползването на Приложението ще бъде възпрепятствано. Трафикът на данни при ползване на Приложението, както в България, така и в роуминг, се таксува и тарифира съобразно условията на ползвания от потребителя абонаментен, съответно предплатен план и действащата ценова листа.

Поверителност
Понякога може да предоставяте на e-SOS лична информация. Тази лична информация е предмет на политиката за поверителност на e-SOS E, http://www.e-sos.bg. За да дадете възможност на e-SOS да ви предостави полезна информация чрез мобилните услуги, предоставената от вас информация трябва да е вярна, точна, актуална и пълна. Мобилните услуги включват услуги, предоставяни от Интерфейсите за програмиране на приложения на Google play App store. Декларацията за поверителност на Google се отнася за такива услуги и може да бъде намерена, като посетите http://www.google.com/policies/privacy/.

Начало  •  Политика за личните данни  •  Общи условия


BG  •  EN